เสริมความมั่นใจ

ที่คลินิกหมอพีช (Peach Clinic)

บริการของคลินิกหมอพีช (Peach Clinic)

Juliet Machine

เพิ่มความมั่นใจ กระชับจุดซ่อนเร้น ด้วยเครื่องเลเซอร์รีแพร์ มีเทคโนโลยีจาก FDA Gold Standard

Vulvar rejuvenation (tightening)

เลเซอร์กระชับช่องคลอด

  • รักษาอาการช่องคลอดไม่กระชับ หลวม หย่อนยาน จากการคลอดบุตร
  • เพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน เพื่อให้สามารถควบคุมการกลั้นปัสสาวะได้
  • แก้ปัญหาช่องคลอดแห้ง เพิ่มน้ำหล่อลื่นตามธรรมชาติ และลดความเจ็บระหว่างมีเพศสัมพันธ์
  • เพิ่มความมั่นใจและความพึงพอใจ ระหว่างมีเพศสัมพันธ์

บริการอื่นๆ ของคลินิกหมอพีช

ฉีด Filler หรือ PRP บริเวณ G-spot หรือผนังช่องคลอดส่วนหน้า เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาถึงจุดสุดยอดยาก